Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Radovan Nováčik RETIS, D.Jurkoviča 4699/3, 955 03 Topoľčany

IČO: 33986509, DIČ: 1020448825, IČ DPH: SK1020448825

Živnostenský list vydaný OÚ v Topoľčanoch 20.3.1995, číslo živ. registra 406-6023

Tel.: 038/ 5327 540

e-mail: retis@retis.sk

 

Adresa pre doručovanie reklamácií:

Radovan Nováčik RETIS, Tovarnícka 1, 955 01 Topoľčany.

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, P.O.BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1

tel.: 037/ 7720 001, 037/ 7720 034, fax.: 037/ 7720 024

 

Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com